0

Lễ hội Đền Cửa Ông

Thời gian: 2/1 – 30/3 âm lịch. Chính hội 3/2 âm lịch. Địa điểm: Phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh…

0

Khu danh thắng Yên Tử

Khu di tích danh thắng Yên Tử bao gồm một hệ thống chùa, am, tháp và rừng cây cổ thụ…