Chuyên mục: Điểm du lịch Phú Thọ

0

Động Lăng Sương xưa (xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy ngày nay) tương truyền là…

0

Vị trí: Thuộc huyện Hạ Hòa, cách thị xã Phú Thọ 50km, cách thành phố…